DAVET

Saygıdeğer Meslektaşlar ve sevgili öğrenciler,

Sizleri bu yıl I. düzenlenecek olan II. Safranbolu Ekonomi Öğrenciler Kongresine davet etmekten gurur duyuyorum

Yrd. Doç. Dr. Hatice Bahar AŞCI

 

Kongre katılım ücreti (2 gün konaklama, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri ile gala yemeği, Safranbolu ve Yenice Şeker Kanyonu turistik turları dahil) her şey dahil 100 Türk Lirasıdır.

KBÜ öğrencileri için katılım ücreti 50 TL’dir.

  1. Ulusal Safranbolu Ekonomi Öğrencileri Kongresi

19-21 Nisan 2018

 


  1. OTURUM: SAFRANBOLU OTURUMU

 


Kentleşme politikası

Safranbolu’da Girişimciliğin Yeri ve Önemi

Yabancı Öğrenciler ve Safranbolu

Turizm Ekonomisi ve Safranbolu

Üniversite Sanayi İşbirliği

Safranbolu Tarihi


 


  1. OTURUM: EKONOMİ OTURUMU

Gelir dağılımı adaletsizliği

Orta Gelir Tuzağı

Vergi ve Maliye Politikaları

Özelleştirme Uygulamaları

Sanayi Devrimi 4.0

E-ekonomi Uygulamaları

Yeşil Ekonomi

Küreselleşmenin Getirdikleri

Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Mali Politikalar

Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Mülteci Ekonomisi

Makroekonomik Göstergelerdeki Değişiklikler

Genç İşsizlik

Bankacılık Sektörü

Osmanlı’da Vakıflar

Osmanlı’da Ekonomik Zihniyet

Osmanlı’da Reaya ve Vergilendirme

Ekonomik Krizler

2000 Yılı Sonrası Türkiye Ekonomisi 

  1. OTURUM: SİYASET OTURUMU


Orta Doğu ve Göç Hareketlilikleri

Türk İç ve Dış Politikası

Türk Siyasi Tarihi

Osmanlı’da Demokrasi Hareketleri

Psiko Politik Açıdan Azınlık Meseleleri

Azınlık Meselesi

İslamafobi

Siyasette Sistem Tartışmaları

Birey – Devlet İlişkisi ve Özgürlük 

 

  1. OTURUM: GÜVENLİK OTURUMU

Siber Güvenlik

Ekonomi Güvenliği

Güvenlik Çalışmalarında Güncel Tartışmalar

Güvenlik Kaygısı

Türk Dış Politikasında Güvenlik Sorunları

Devlet Dışı Aktörler

Türk Savunma Sanayiindeki Gelişmeler

Bölgesel Güçler

Coğrafyanın Önemi


 


  1. OTURUM: SOSYAL HİZMET OTURUMU

 


Toplumsal Cinsiyet

Eril Toplumlar

Dişil Toplumlar

Fırsat Eşitliği / Eşitsizliği

Engelli Ekonomisi

Sosyal Hizmet ve Yönetim

Erkek Egemen Dünya

Kadın Sorunları

Sosyal Adalet

Yoksulluk

Gönüllülük

Ceza / Ödül Sistemleri

Yaşlanma

Aile Sorunları

Cinsel İstismar


 

  1. OTURUM: İŞLETME OTURUMU

Pazarlama

Yönetim Bilişim Sistemleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

Lojistik Yönetimi

Strateji ve Yönetim

İnovasyon

Girişimcilik

Sağlık İşletmeciliği

Spor İşletmeciliği

Davranış Bilimleri

Yönetim ve Organizasyon